آخرین نرخ نامه رسمی بهزیستی
محتوا
والدین گرامی
شهریه علی الحساب شما تا پایان خرداد ماه برای گروه سنی پیش دبستان مبلغ 40/933/776 ریال - گروه سنی ( 5-4 ) سال مبلغ 40/293/309 ریال - گروه سنی (4-3 ) سال مبلغ 40/147/347 ریال - گروه سنی (3-2 ) سال مبلغ 43/396/263 ریال  و شیرخوار مبلغ 49/358/755 ریال می باشد که این مبلغ بابت شهریه ثابت ، فوق برنامه ، لوازم التحریر ، عکس با آلبوم کره ای ، کتاب ، 12 ساعت فیلم بر روی فلش ، بیمه حوادث و مسئولیت کودکان ، جشن ها ، خدمات سایت ، گردش ها و اردو ها محاسبه شده است. طبق بخشنامه سازمان بهزیستی شهریه ثابت اعلام شده تا اسفند ماه می باشد و مبلغ مابه التفاوت پس از ارسال متعاقباً اعلام خواهد شد و مابه التفاوت محاسبه و تسویه حساب نهایی انجام خواهد
گردید.
: