ورود به سیستم
رمز عبور را فراموش کرده اید؟
محتوا

منشور اخلاقی مهد کودک چیستا :

ما مسئولین ، کارکنان و مربیان مهد چیستا بر آنیم تا

کودک را با همه ویژگی هایش بشناسیم و بپذیریم

اعتقاد به خداوند را در همه جا و همه وقت با عمل نشان دهیم

محیطی امن ، دوستانه ، شاد و بهداشتی برای کودکان فراهم کنیم

احترام به خود ، دیگران و محیط زیست و حیوانات را به کودکان بیاموزیم

امکانات آموزشی مناسب برایشان مهیا کنیم

فرهنگ اصیل ایرانی را در لوح ذهنشان حک کنیم

نسبت به وظیفه ای که بر عهده ماست متعهد باشیم

به کودکان عشق بورزیم و راه و رسم صحیح زندگی کردن را به آنان بیاموزیم

در مقابل هیچ انتقادی واکنشی نشان ندهیم و فقط رفع عیب کنیم

در هر لحظه آغوشمان برای کودک باز و لبخندمان را نثار همه انسان ها کنیم

             و بدانیم از آنچه باید کرد           هزار کار دگر باقی است