والدین گرامی

ضمن تشکر از انتخاب شما، جهت ثبت نام عزیزانتان پس از مطالعه قوانین ثبت نام ​آنلاین (روی لینک کلیک کنید) روی گزینه پرداخت آنلاین کلیک نمایید.

مبلغ پیش پرداخت برای سال تحصیلی و یا ترم تابستان 30،000،000 ریال می باشد.

وارد کردن نام و نام خانوادگی کودک، تاریخ تولد و شماره تماس والد الزامی می باشد.

پس از تکمیل پرداخت نیاز به ارسال رسید به مرکز نخواهد بود و طی 1 روز کاری با شما تماس بر قرار خواهد شد.

​ ​قوانین ثبت نام آنلاین را خوانده و با آن موافق می باشم