توجــــــــــه

در صورت نیاز به پرداخت های متفرقه به جز ثبت نام ( از جمله کارگاه ها ، کلاس ها و سایل کمک آموزشی ، عکس و فیلم و... ) گزینه سایر پرداخت ها رو انتخاب نمایید.
 
لطفا کلاس مورد نظر خود را انتخاب کنید :
راهنمای ثبت نام اینترنتی

برای ثبت نام اینترنتی ابتدا از لیست زیر کلاس مورد نظر خود را جهت ثبت نام قطعی و یا رزرو ۱۵ روزه انتخاب کنیدسپس نوع ثبت نام خود را انتخاب کنید.

هزینه ثبت نام قطعی مبلغ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به عنوان پرداخت اولیه
هزینه رزرو ۱۵ روزه مبلغ ۵۰۰،۰۰۰ ریال به عنوان نگه داری جای خالی از تاریخ پرداخت
می باشد.

توجه فرمایید پس از انتخاب نوع پرداخت شما به صفحه جدیدی هدایت خواهید شد.
در این صفحه وارد کردن نام و نام خانوادگی، نام کودک و شماره تلفن پرداخت کننده الزامی میباشد.
پس از انتخاب شما به صفحه بانک مربوطه هدایت شده و از آنجا می توانید عملیات پرداخت را انجام دهید
پس از تکمیل عملیات پرداخت ، رسید تراکنش برای شما عرضه خواهد شد و فایل راهنما جهت پر کردن فرم ثبت نام برای دانلود در پایین همان صفحه رسید قرار خواهد گرفت.