نام و نام خانوادگی :  
تاریخ تولد :
//
وضعیت تاهل :
تعداد فرزند : نفر 
مدرک تحصیلی :
رشته تحصیلی :  
محل تحصیل :  
سابقه کار :  سال 
نام محل کار سابق :
تاریخ شروع کار : //
تاریخ پایان کار : //
علت ترک کار :
تلفن همراه :  
تلفن ثابت :
آدرس ایمیل :

.

شما می توانید فایل رزومه خود را به صورت یک فایل PDF به دو روش

از طریق همین فرم و یا ارسال به ایمیل Info@Cheesta.ir به تیم HR

مرکز رفاه چیستا ارسال نمایید

.

نحوه ارسال رزومه :

 

درصورتی که ازگزینه آپلود فرم استفاده می کنید لطفا تا پایان آپلود شدن

فایل از کلیک روی دکمه ارسال خود داری نمایید.

آپلود فایل رزومه :

.
(فقط پسوند PDF)