محتوا

                                                                                         

     خط مشی کیفی

پیش دبستانی و مهدکودک خصوصی چیستا ( تحت نظارت اداره کل بهزیستی استان فارس ) در سال 1387 به منظور ارتقای
فضای آموزشی و پرورشی مهدهای کودک شیراز و بارورسازی خلاقیت و توانایی های آنان تاسیس گردید.چیستا سیستم
مدیریت کیفیت خود را بر اساس استاندارد
ISO9001:2008   و 10002:2014 Iso   طرح ریزی نموده است و به  منظور رعایت  الزامات قانونی ، الزامات مشتری و اطمینان از افزایش رضایت مشتریان و بهبود مستمر عملکرد سیستم مدیریت مهد اهداف  ذیل را متعهد و دنبال می نماید:

         رعایت قوانین و مقررات ملی و استاندارد بین المللی ISO9001:2008     و       10002:2014 Iso 

         بهبود مستمر در فرایندهای و زیرساخت های آموزشی و پرورشی

         شناسایی نیازهای مشتری و به کارگیری نیاز های شناخته شده در راستای جلب و افزایش رضایت مشتری

         ارتقا سطح کیفیت خدمات ارائه شده

         ارتقا توانمندی ها و آموزش های کارکنان و مربیان

         ارتقا امکانات و زیرساخت های آموزشی و پرورشی مهدکودک

         ایجاد ارتباط مستمر کودکان با تکنولوژی های روز دنیا

بدیهی است با توجه به تعهدی که کلیه کارکنان در تحقق این خط مشی دارند ، با درک کامل مفاد  خط مشی و روش های اجرایی و
دستورالعمل های ناشی از آن با علاقه و پشتکار در اجرای آنها و حفظ اعتبار مهدکودک نهایت جدیت و مشارکت را به کار
خواهند برد.