ورود به سیستم
رمز عبور را فراموش کرده اید؟
محتوا

بیانیه ماموریت :

چیستا فرشته ای است که وکیل شد تا بر جهل و تاریکی بتابد و جهان را به نور دانش و معرفت روشن سازد و پاسخی باشد برای چیستان های

بشر.

ما اعتقاد داریم که چیستا یعنی :

       چ        یستا :چیزی برای پنهان کردن نداریم.به همین دلیل در هر زمان می توانید همراه ما باشید.

چ        ی      ستا :یادمان باشد کودک مینیاتور بزرگسال نیست و دنیایی به مراتب شگفت انگیزتر از ما دارد .

چی          س     تا : سلامت جسم و روان کودک اصل برتر مجموعه ماست .

چیس    ت      ا : تعامل اجتماعی و تفکر نقادانه را در این مجموعه می آموزیم.

چیست          ا    : آموزش کودکان به وسیله مربیان مجرب و آموزش دیده و حفظ امنیتشان افتخار ماست.

 

به یاری خداوند متعال بر آنیم که روزی مجموعه آموزشی چیستا در فضا و امکاناتی در خور شایسته کودک نه تنها در شهر شیراز که در سراسر

ایران بتواند خود را به عنوان مجموعه دوستدار کودک به همه هموطنان بشناساند.

 

          هر هدف رویایی است با یک ضرب العجل