اخبار
1378/10/11 00:00

بازدید آتش نشانی

والدین گرامی
روز دوشنبه ۹۱/۱۰/۱۸ عزیزاد گروه سنی(۴ تا ۵ )سال و (۵تا ۶ )سال را جهت یازدید به مرکز آتش نشانی خواهیم برد.خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا عزیزانمان در این روز در ساعات مقرر در مهد حضور یابند.
ساعت حضور در مهد جهت عزیزان کلاس های ۱۰۴ و۱۰۵ (خانمها برجاس و فتاح پور ) :۸ صبح برگشت ۱۰:۳۰
ساعت حضور در مهد جهت عزیزان کلاس های ۱۰۶ و۱۰۷ و۱۰۸ (خانمها مروج ،برزگر وبهنوازی ) :۹ صبح برگشت ۱۱:۳۰
ساعت حضور در مهد جهت عزیزان کلاس های ۱۰۶ عصر و۱۰۷ عصر و۱۰۹ (خانمها فیاضی ،پاکزاد و گلزادی )۱۰ صبح برگشت :۱۲:۳۰
لازم به ذکر است پوشیدن لباس فرم الزامیست .

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :

برچسب ها :