اخبار
1398/10/09 18:07

فستیوال انار چیستا

          مهربان شو که مهرگان آمد         مهرگان شاد و مهربان آمد

           شادمان باش و مهربانی کن         شادی و مهر توامان آمد

    مهرگان جشن شادمانی هاست        شاد از آن باغ و بوستان آمد

 

 

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :

برچسب ها :