اخبار
1398/10/09 18:05

روز آتش نشان

       دست بر شقیقه هایت گذاشته ای و خواب از تو می گریزد . به عقربه های ساعت خیره شده ای و نگاه می کنی

آن سوی حادثه هایی را که آرزو می کنی هیچ گاه رخ ندهند.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :

برچسب ها :