اخبار
1396/09/09 12:42

ساعات ملاقات با مربی

ساعات ملاقات با مربی

ردیف

نام مربی

روزهای ملاقات

شیفت صبح

شیفت عصر

1

فرناز اعتمادی

حضوری : دوشنبه

تلفنی : سه شنبه

9:30-8:30

 

2

مرضیه هاشمی

حضوری : دوشنبه

تلفنی : سه شنبه

10:30-9:30

 

3

مهسا خجندی

حضوری : دوشنبه

تلفنی : سه شنبه

11:30-10:30

 

4

شراره کاویانی

حضوری : دوشنبه

تلفنی : سه شنبه

12:30-11:30

 

5

رها افشاریان

حضوری : دوشنبه

تلفنی : سه شنبه

13:30-12:30

 

6

فرناز اعتمادی

حضوری : دوشنبه

تلفنی : سه شنبه

 

14:30-13:30

7

نازی اژدری

حضوری : دوشنبه

تلفنی : سه شنبه

 

15:30-14:30

8

مریم بهنوازی

حضوری : سه شنبه

تلفنی : چهارشنبه

9:30-8:30

 

9

نگار سمیعی

حضوری : سه شنبه

تلفنی : چهارشنبه

10:30-9:30

 

10

سمیه درویشی

حضوری : سه شنبه

تلفنی : چهارشنبه

11:30-10:30

 

11

لیلا بذرگر

حضوری : سه شنبه

تلفنی: چهارشنبه

12:30-11:30

 

12

هیلدا خاتمی

حضوری : سه شنبه

تلفنی : چهارشنبه

13:30-12:30

 

13

نگار سمیعی

حضوری : سه شنبه

تلفنی : چهارشنبه

 

14:30-13:30

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

نظرات

نظر شما
نام ( الزامی ) :  
پست الکترونیکی ( الزامی ) :    
متن :  

برچسب ها : 
: